(current)

Stravovací systém


Výpočet příspěvků stravy a objednávací a výdejní systém stravovacího zařízení.

Modul stravovací systém

je rozdělena na dvě části:
První částí je zpracování příspěvků stravy podle odpracované doby, která je uplatněna v docházkovém systému.
Druhou částí je vlastní objednání a výdej stravy. Tato aplikace zahrnuje různě rozsáhlé řešení s možností tvorby jídelníčku, burzou obědů.
Hardwarové možnosti řešení výdeje jídel a objednání stravy jsou též velmi variabilní. Vhodné řešení je vybíráno na míru zákazníkovi dle jejich finančních možností, počtu strávníků a velikosti jídelny.
Diagram Stravovacího systému: diagram_strava

Výpočet příspěvků stravy:

Software Výpočet příspěvků stravy vyhodnotí nároky na základě odpracované doby uznané v aplikaci docházka. Vypočítaný nárok příspěvku je v podobě stravenky či odebraného jídla ve snížené ceně v jídelně či jejich různé kombinaci. K výpočtu dochází po jednotlivých dnech a zpětně za právě odpracovaný měsíc. Vypočtené stravenky či jídlo se slevou nebo naopak jídlo v plné ceně je sumováno do srážkových mzdových složek.

zvyr Systém výpočtu nároku na stravu tak uděluje jasná a jednotná pravidla výpočtu stravenek ve společnosti.
Usnadňuje práci mzdovým účetním.Hlavní vlastnosti výpočtu příspěvků stravy:

 • Generují se z karty zaměstnance na základě pracovního poměru.
 • Různé hodnoty stravenek pro zaměstnance. (Určití zaměstnanci mohou mít stravenku v hodnotě 80 Kč, 60 Kč,...)
 • Ne všichni zaměstnanci musí mít nárok na stravenky či obědy, případně kombinaci obou.
 • Možnost výpočtu nároku na stravu až po určitém odpracované době.
 • Výpočet jednoho či dvou příspěvků v jedné směně.
 • Nastavitelný limit, po kolika hodinách odpracované doby vzniká nárok na příspěvek na stravu.
 • Hodnocení typu jídla (oběd, večeře, snídaně).
 • Hodnocení kompletního jídla nebo po položkách (tj. zvlášť polévka, hlavní jídlo, salát, moučník,…).
 • Položky jídla jsou libovolné, uživatelsky nastavitelné.
 • Možnost komunikace s jiným stravovacím systémem- na základě poskytnutého souboru o odběru jídel ve stravovacím zařízení dochází k importu a vyhodnocení těchto dat. (pozn. Nutná identifikace o odběru – identické osobní číslo, jaké jídlo, v jaké hodnotě, kdy bylo odebráno, …).
 • Nemusí být jen stravovací zařízení. Lze vyhodnocovat výběr jídla z automatů.
 • Lze vyhodnocovat nejen jídlo s příspěvkem, ale i bez příspěvku. Tzv. nákup např. cukrovinek, nápojů, kávy, nanuků,…

oběd

Objednání a výdej stravy:

Stravovací systém slouží k objednání a výdeji stravy ve společnosti s vlastním stravovacím zařízením, nebo k výdeji jídel dodaných jiným subjektem.
Objednávat stravu lze přes samostatný hardwarový terminál nebo pomocí aplikace, která je instalována na jakémkoliv PC.
Modul obsahuje jídelníček i s předvyplněnými texty (pro často opakující se obědy) nebo se jídelníček importuje od dodavatele jídel (zdrojem importu nejčastěji bývá Excel).
Výdej stravy ve stravovacím zařízení je prováděno pomocí PC s velkým monitorem či televizí. Součástí modulu je burza jídla.

zvyr Stravovací systém poskytuje personálu průběžný přehled o stavu obědů. Odstraňuje papírovou evidenci a tím zpřesňuje a zjednodušuje práci
s objednávkami a výdeji stravy.Hlavní vlastnosti objednání a výdeje stravy:

 • Časový limit objednání obědu.
 • Časový limit objednání večeře.
 • Nastavitelný maximální počet objednávaných jídel na směnu.
 • Nastavitelný časový limit pro objednávání jídel po týdnech.
 • Omezení objednání stravy na jídelnu nebo přes všechny jídelny.
 • Znemožnění objednání stravy, pokud je jídelna mimo provoz.
 • Předvyplňování jídelníčku z textů, které se často používají.
 • Rozdělení jídel na snídaně, obědy, večeře.
 • Jídelníček rozdělen dle jídelen.
 • V jídelnách časový interval vydávání obědů či večeří v době od-do.
 • Možnost zapnutí/ vypnutí s režimem burza stravy.
 • Časové ohraničení vložení jídla do burzy.
 • Burza strávníka a burza kuchaře.
 • Nastavitelný vzhled a texty na objednávací obrazovce.
 • Nastavitelný počet dní objednání jídla č. 1 dopředu.
 • Nastavitelný možný počet jídelen pro danou objednávací obrazovku.