(current)

easy CRM


Software pro obchodníky !easy CRM


Zájmem managera je spokojený zákazník, ale i spokojený tým spolupracovníků. Jedním z prostředků, které Vám mohou napomoci ke spokojenosti zákazníka a dobré péče o něj je software easy CRM. Nejde jen o softwarové řešení, ale i o nastolený správný proces komunikace se zákazníkem, komunikace týmu ve společnosti a v neposlední řadě proces posloupnosti celého procesu obchodu. Přes příležitosti se dostáváme pomocí úkolů, které delegujeme v týmu k tíženému obchodu a případné následné péčim o zákazníka. Softwarové řešení pamatuje i na marketing. Uživatelsky vytvoříme k určité marketingové akci dotazníky. S propojením k telefonní ústedně a následným vyhodnocením dat dostávají obchodníci Vaší společnosti informace pro další úspěšné obchody.

Modulárně je easy CRM poskládáno:


Evidence zákazníků
Kontaktní osoby
Marketingové akce
Obchodní příležitosti
Obchodní případ (zakázka)
Úkoly
Jednání/výjezdy
Plán obchodníka - finanční plnění
Emaily
Dotazníky
Telefonní hovory
Znalosti
Produkty

Přínosy pro obchodníka, managment společnosti:

  Managment společnosti:
 • jednotná a ucelená evidence kontaktů, obchodních případů, celého obchodního procesu,
 • online přehled o práci obchodníků,
 • online stav rozpracovanosti obchodních případů,
 • díky jednotné evidenci možnost tvorby přehledů a vyhodnocení přes celou společnost,
 • kontrola nad právy, kdo, co vidí,
 • po odchodu obchodníka společnost neztratí historii komunikace se zákaníkem.


  Obchodník:
 • jednotná a ucelená evidence kontaktů,
 • historie o provedených jednání směrem k zákazníkovi včetně přiložení potřebných dokumentů, zápisů z jednání apod.,
 • přehled o ekonomičnosti obchodu,
 • připomínač úkolů,
 • znalostní databáze - časté dotazy na problematiku spojenou s produkty, které obchoduje,
 • tvorba sestav s možností exportu do Excelu k dalšímu zpracování - vyhodnocení (pokud vedení společnosti dovoluje),
 • v případě existence marketingu a její tvorbě cílených dotazníků - cílený průzkum trhu, který je přímo v systému. Kontakty jsou již zaevidované přímo v systému a k nim výsledky dotazníků připravené k dalšímu zpracování.