(current)

Docházkový systém

Evidence docházkových dat a jejich další zpracování.

Docházkový systém má za úkol zaevidovat pracovní dobu, což můžeme provést několika způsoby:

  • Docházkový terminál POSYS PS1 přímo integrovaného do systému docházky.
  • Virtuální terminál na intranetu společnosti.
  • WEB docházka instalované na intranetu společnosti.
  • Generovat přítomnost pomocí funkcí generuj přítomnost/nepřítomnost.
  • Denní výčetka – formulář, ve kterém si každý zaměstnanec eviduje přítomnost/nepřítomnost za celý měsíc. Nebo eviduje vedoucí pracovník skupině zaměstnanců za každý den. (jednotlivé dny lze kopírovat).

Docházkový systém

má za úkol zaevidovanou dobu zpracovat. Přiřadit jí Mzdové složky (MS práce, příplatků,…). Vše spočítat do hodin. Tyto hodiny mít srovnané na tarifní hodiny, které očekávají mzdy a nadtarifní hodiny (NV ukládání, přesčasy). Dále spočítat příplatkové MS a případně srážkové MS (stravenky, obědy)… viz modul strava.

Každý vedoucí má ve svém přehledu pouze zaměstnance, kterým zpracovává docházková data. V tomto přehledu vidí mimo jiné poslední akci na docházkových terminálech. Na jakém terminálu, jakou akci a v kolik. Tím mají přehled na první pohled, zda je zaměstnanec na pracovišti či již odešel.

mesicni_prehled

Po rozkliknutí jednoho řádku si uživatel otevře konkrétního zaměstnance.

doch_zam

Zde má k dispozici důležité informace:
- stav dovolené - kolik je dle karty zaměstnance z minulého měsíce k dispozici je v prvním řádku. Dále je pohyb dovolené v aktuálním měsíci a kolik přechází do nového měsíce. Tedy pokud dojde ke zkrácení dovolené ve mzdách, docházka tuto informaci má k dispozici pro své uživatele.
- stav náhradního volna a přesčasů – informace, kolik hodin přechází z minulých měsíců, jaký byl pohyb v měsíci a kolik bude k dispozici následném měsíci. V dolní části uživatel vidí jednotlivé dny, jaký je který den plán, zda bylo odpracováno nadtarif a pokud ano, tak zda se jedná o náhradní volno či bylo převedeno do přesčasů.

Diagram Docházkového systému:
diagram_dochazka

Modul Docházkový systém

pracuje s nasnímanými docházkovými průchody z docházkových terminálů nebo na základě dat pořízených pomocí denní výčetky popřípadě docházková data generuje přímo z kalendáře neboli plánů docházky. Ikdyž společnost eviduje příchody, odchody či jiná přerušení pomocí docházkových snímačů, ne vždy je používá pro vlastní zpracování. Někdy je má pouze jako informativní údaj, o průchodu zaměstnance. Jindy se ani nevyplatí pro malý počet zaměstnanců docházkové terminály zřizovat.

Základní vlastnosti modulu Docházkový systém:

Součastný zákoník práce má na začátku, konkrétně v § 4b zákona č.262/2006 Sb., větu ve smyslu co není zakázáno – je povoleno. Proto i docházkový systém v rámci svého nastavení vychází vstříc konkrétním potřebám zákazníka. Společnost POSYS,spol. s r.o. je autorem řešení a v případě potřeby je připravena i k úpravám podle vašich potřeb.

Vývoj softwaru a konzultace v této oblasti provádíme od roku 1998 a máme zkušenosti, které dále rozšiřujeme. Sledujeme trendy a legislativu nejen v oblasti docházky, ale i v oblastech s tím souvisejících.

Rozšiřující řešení modulu docházka: