(current)

Docházkový systém

Docházkový systém dnes není jen o spočítání příplatku za odpracovanou dobu. Řeší agendy s tím související a rozšiřuje tuto problematiku do různých zákoutí - procesů ve společnosti. Proto ani námi nabízený docházkový systém nezůstává pozadu a svými aplikacemi a řešeními přispívá ke zdárnému fungování u našich zákazníků.

A jaké jsou základní cíle a úkoly každého docházkového systému?
Docházkový systém má za úkol zaevidovat pracovní dobu, což můžeme provést několika způsoby:
 • Docházkový terminál POSYS PS1 přímo integrovaného do systému docházky.
 • Virtuální terminál na intranetu společnosti.
 • WEB docházka instalované na intranetu společnosti.
 • Generovat přítomnost pomocí funkcí generuj přítomnost/nepřítomnost.
 • Denní výčetka – formulář, ve kterém si každý zaměstnanec eviduje přítomnost/nepřítomnost za celý měsíc. Nebo eviduje vedoucí pracovník skupině zaměstnanců za každý den. (jednotlivé dny lze kopírovat).

Docházkový systém

má zaevidovanou pracovní dobu a co dál? Přiřazuje pracovní době Mzdové složky ( MS - tzv. konta práce, příplatků,…). Vše spočítá do hodin. Tyto hodiny má srovnané na tarifní hodiny, které očekávají mzdy a nadtarifní hodiny (NV ukládání, přesčasy). Dále spočítá příplatkové MS a případně srážkové MS (stravenky, obědy) nebo i nespecifický příjem v podobě stravenkového paušálu… viz modul strava.
Každý vedoucí má ve svém přehledu pouze zaměstnance, kterým zpracovává docházková data. V tomto přehledu vidí mimo jiné poslední akci na docházkových terminálech. Na jakém terminálu, jakou akci a v kolik. Tím mají přehled na první pohled, zda je zaměstnanec na pracovišti či již odešel.
mesicni_prehled
Po rozkliknutí jednoho řádku si uživatel otevře konkrétního zaměstnance.

doch_zam

Zde má k dispozici důležité informace:
- stav dovolené - kolik je dle karty zaměstnance z minulého měsíce k dispozici je v prvním řádku. Dále je pohyb dovolené v aktuálním měsíci a kolik přechází do nového měsíce. Tedy pokud dojde ke zkrácení dovolené ve mzdách, docházka tuto informaci má k dispozici pro své uživatele.
- stav náhradního volna a přesčasů – informace, kolik hodin přechází z minulých měsíců, jaký byl pohyb v měsíci a kolik bude k dispozici následném měsíci. V dolní části uživatel vidí jednotlivé dny, jaký je který den plán, zda bylo odpracováno nadtarif a pokud ano, tak zda se jedná o náhradní volno či bylo převedeno do přesčasů.
Diagram Docházkového systému:
diagram_dochazka

Modul Docházkový systém

pracuje s nasnímanými docházkovými průchody z docházkových terminálů nebo na základě dat pořízených pomocí denní výčetky popřípadě docházková data generuje přímo z kalendáře neboli plánů docházky. Ikdyž společnost eviduje příchody, odchody či jiná přerušení pomocí docházkových snímačů, ne vždy je používá pro vlastní zpracování. Někdy je má pouze jako informativní údaj, o průchodu zaměstnance. Jindy se ani nevyplatí pro malý počet zaměstnanců docházkové terminály zřizovat.

Základní vlastnosti modulu Docházkový systém:

 • Modul Docházkový systém pracuje s pravidelnou, nepravidelnou a nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou.
 • Pracuje s jednosměnným provozem, dvojsměnným, třísměnný či nepřetržitým.
 • K docházkovým datům zpracovává příplatky podle odpracované doby pravidly zákoníku práce platné legislativy a podle směrnic společnosti.
 • Každý pracovník může mít dle pozice různé pravidla vyhodnocení pracovní doby a zároveň docházkový systém klade důraz na legislativní požadavek „rovného zacházení“.
 • Samozřejmostí je zpracování různých délek směn a evidence přestávek na jídlo a oddech.
 • V docházce lze evidovat pružnou pracovní dobu a tu vyhodnocovat po dnech či za kalendářní měsíc.
 • Docházkový systém neopomíjí ani zkrácené úvazky.
 • Software docházky pracuje s pojmy náhradního volna a přesčasem a s hodinami takto zařazeným dokáže pracovat automaticky v rámci zákoníku práce i mzdových směrnic organizace.

Součastný zákoník práce má na začátku, konkrétně v § 4 zákona č.262/2006 Sb., ustanovení, které dovoluje se v jistém okamžiku vychýlit ve prospěch zaměstnance. Proto i docházkový systém v rámci svého nastavení vychází vstříc konkrétním potřebám zákazníka. Společnost POSYS,spol. s r.o. je autorem řešení a v případě potřeby je připravena i k úpravám podle vašich potřeb.
Vývoj softwaru a konzultace v této oblasti provádíme od roku 1998 a máme zkušenosti, které dále rozšiřujeme. Sledujeme trendy a legislativu nejen v oblasti docházky, ale i v oblastech s tím souvisejících.

Rozšiřující řešení modulu docházka:

 • Stravovací systém - Výpočet příspěvků stravy. Na základě odpracované doby dojde podle pravidel společnosti k vyhodnocení nároků
  a příspěvek na stravu. Ten je vyhodnocen do srážky za vydané stravenky, nebo odebrané jídla v různé kombinaci.
  Podrobněji v popisu aplikace stravovací systém.
 • Stravovací systém – objednání a výdej stravy. Zaměstnanci si objednávají stravu z jídelníčku v rámci jednotlivých jídelen. Následně probíhá výdej objednaných jídel ve stravovacím zařízení. Popis podrobněji v aplikaci stravovací systém.
 • Plán nepřítomnosti. Zaměstnanci si žádají o nepřítomnost svého nadřízeného. Ten jim nepřítomnost schvaluje, zamítne, nebo naopak nařizuje. Aplikace nejen udává kultivovanost procesu žádostí o volno, ale zejména poskytuje nadřízenému nástroj a přehled o naplánovaných dovolených apod.
 • Pohotovostní deník. Umožňuje sledovat a plánovat pohotovosti jednotlivých zaměstnanců.
 • Personální obsazení směn. Aplikace umožňuje komunikovat bez osobního kontaktu vedoucím pracovníkům zejména v pětičetném provozu. Jednotlivé směny si žádají druhé směny o vykrytí profese s patřičným vzděláním, certifikacemi při výpadku vlastních zaměstnanců.
 • Rozpis docházkových dat na zakázky,projekty. Mzdové náklady představují jednu z podstatných položek nákladů společnosti. Proto i my se zabýváme touto problematikou a pomáháme našim zákazníkům řešit, sledovat tyto mzdové náklady. Zajímá-li vás tato problematika?