(current)

MetrologieS modulem Metrologie

získá organizace přehled o nakládání měřidel a kalibrů ve své společnosti. Modul se zaobírá oblastí nákupu, kalibrací, opravy a vyřazení měřidel. Dokáže pracovat v režimu jedna výdejna či neomezený počet výdejen podle potřeb konkrétní instalace. Další oblastí je řešení schvalování dodavatelů v oblasti nákupu, oprav a kalibrace měřidel.

zvyr


Hlavní vlastnosti metrologie:

   Karty měřidla
   • Rozdělení do jednotlivých výdejen.
   • Rozdělení do Oboru měření (jednotlivé číselné řady měřidel).
   • Evidence měřidel dle legislativy (Zákona o metrologii č.505, ČSN EN ISO/IEC 17025).
   • Volba kalibrovat či vyřadit dočasně nebo trvale z kalibrace.
   • Číselníky kategorizující jednotlivá měřidla (třída přesnosti měřidla, typ měřidla apod.).
   • Stavy karty měřidla (kalibrace, oprava, umístění,… ), kde se aktuálně měřidlo nachází.
   • Umístění měřidla (vazba na kartu zaměstnance, místnost v organizaci, pracoviště,…).
   • Historie měřidla (auditlog nakládání s měřidlem od jeho pořízení až k vyřazení, znehodnocení).

   Plánování kalibrací, ověření
   • Plánování ve dvou lhůtách- v režimu užívání nebo v režimu ve výdejně.
   • Evidence kalibračních postupů a norem.
   • Informační údaj o zbývajících dnech do nejbližší kalibrace.

   Funkčnost systému
   • Generování karet hromadně s číselnou řadou s předvyplněnými daty podle zadání.
   • Hromadné plánování a přeplánování termínů kalibrace.
   • Pohybové doklady měřidel, které se předvyplňují na základě jiných pohybových dokladů.
   • Protokoly měření u interních kalibrací, na kterých je neomezený počet měření.

   Schvalování dodavatelů
   • Schvalování dodavatelů pro jednotlivé druhy měřidel.
   • Schvalování dodavatelů v oblasti nákupu, opravy či kalibrace měřidel.
   • Schvalování může být nejen na organizace dodavatelů, ale i na jejich expozitury.